Na Slovensku v zastúpení Svet Grálu, n.o.

séria prednášok Richard Steinpach