Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky platia v internetovom obchode shop-grail.com/sk pre nákup tovaru elektronickou cestou, využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Obchodné podmienky bližšie definujú práva a povinnosti dodávateľa a spotrebiteľa (Predávajúceho a Kupujúceho). Rozhodujúce je znenie našich obchodných podmienok platné v okamihu objednávky.

Prevádzkovateľom internetového obchodu efezus.sk je nadácia Stiftung Gralsbotschaft zastúpená na Slovensku neziskovou organizáciou Svet Grálu, n.o..

 

Svet Grálu, n.o., Hlavná 85, 040 01 Košice

IČO: 35583223, DIČ: 2022681507

Register: Obvodný úrad Košice, odbor všeobecnej správy, zapísaná do registra neziskových organizácií pod číslom OVVS/11/2008

 

Zaregistrovanie zákazníka

V našom kníhkupectve môžete nakupovať len po zaregistrovaní. Zaregistrovaním totiž získate:

 • informácie o stave vybavovania Vašich objednávok

 • prehľad všetkých doteraz kúpených titulov

 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných on-line obchodom Sveta Grálu

 • pravidelné informácie o novinkách a akciách

 • možnosť využívať personalizované služby

 

Ceny

Pre všetkých zákazníkov platia ceny uvedené pri titule. Ceny tovaru priebežne aktualizujeme. Pre zákazníka vždy platí aktuálna cena pri záväznom objednaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v priebehu realizácie dodávky. Všetky ceny a poplatky sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch), ak nie je uvedené inak. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu, prípadne do oznámenia o ukončení akcie, alebo do vypredania zásob.

 

Objednávanie tovaru

Pri kúpe knihy kliknite na obrázok košíka s textom "Pridať do košíka" a kniha bude vložená do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude Vaša objednávka archivovaná v sekcii "Môj účet", do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

 

Stornovanie objednávky

Ak si prajete Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, zrušiť, kontaktujte nás prosím čo najskôr a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak už nie je možné jeho dodanie z dôvodu vypredania alebo za cenu, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je pre všetky tituly jednotná a znamená, do koľkých pracovných dní zvyčajne daný titul odosielame (odovzdávame balík pošte). Jej dĺžka sa pohybuje do 10 pracovných dní. Ak si objednáte titul, ktorý je práve vypredaný, budeme Vás informovať o predpokladanom termíne dodávky. Takéto tituly budú neodkladne označené nápisom „vypredané“.

 

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame poštou formou listu/balíka alebo balíkovej dobierky. Doručenie trvá spravidla 1-3 pracovné dni od odoslania titulu ku Vám Slovenskou poštou.

Ďalšou možnosťou je osobný odber v našom odbernom mieste v Košiciach na Hlavnej 85, prípadne aj v Bratislave na Páričkovej 21. Termín prevzatia objednávky si vždy vopred dohodnite telefonicky u správcu obchodu: 0915 927 450 v Košiciach, alebo 0908 769 294 v Bratislave, obchod@svetgralu.sk

 

Spôsob platby

 1. platba na účet vopred (prevodný príkaz cez internet-banking):

  • IBAN: SK6631000000004350319108

  • SWIFT: LUBA SKBX  (Primabanka)

   • ako variabilný symbol prosíme uviesť číslo objednávky

 2. platba na dobierku - Slovenská pošta a.s.

 3. platba v hotovosti (len pri osobnom odbere)  - ambulantný predaj

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu obchod@svetgralu.sk.

 

Poštovné a iné poplatky

Podrobné podmienky poštovného a balného pri zásielkach podľa váhy:

 

pri platbe na účet vopred:

 • do 0,1 kg - 1,90 €

 • do 0,5 kg - 2,70 €

 • do   1 kg - 3,40 €

 • do   2 kg - 4,40 € ↑list

 • do    5 kg - 5,00 € ↓balík

 • do 10 kg - 6,00 €

 

pri platbe na dobierku:

 • ako pri platbe na účet + poplatok za dobierku 0,70 €

 

V cene poplatku je poštovné doporučene 2. trieda, baliaci materiál, účtovnícke poplatky a DPH. Iné poplatky neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie listov a balíkov v rámci Slovenskej republiky. V prípade zásielky do zahraničia nás kontaktujte pre výpočet ceny poštovného a balného.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Svet Grálu, n.o. ručí zákazníkovi za:

    1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,

    2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,

    3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,

    4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

 

Svet Grálu, n.o. nenesie zodpovednosť za:

    1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta),

    2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

    3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

    4. obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom.

 

Vrátenie tovaru

Všetok tovar* zakúpený v on-line obchode Sveta Grálu môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

*(Táto možnosť sa nevzťahuje na DVD tituly a audionahrávky.)

 

Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok)

Ak chcete doručený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím, a pošlite poškodený tovar späť obyčajným balíkom na našu adresu (Svet Grálu, n.o., Hlavná 85, 040 01 Košice). Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky (darčekové balenie) nevraciame.

 

Oznamy

Pri registrácii si môžete vybrať či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách. Okrem toho všetkým zaregistrovaným zákazníkom zasielame nepravidelne informácie o špeciálnych ponukách a podujatiach. Ak vás tieto e-maily obťažujú, napíšte nám, prosím, správu - kontaktujte nás - odpovieme.

 

Ochrana osobných údajov

Uzavretím objednávky zároveň vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zároveň vyjadrujte súhlas na spracovanie osobných údajov na spracovanie objednávky.

 

Podľa § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplnením údajov uvedených v objednávke udeľujete svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov neziskovej organizácii Svet Grálu, n.o., IČO: 35583223, sídlo: Hlavná 85, 040 01, Košice a Nadácii Posolstva Grálu na Slovensku, IČO: 50162128, sídlo: Svätoplukova 416/18 97901 Rimavská Sobota, zapísanej v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. 203/Na-2002/1133 dňa 8. 2. 2016, na účely uskutočňovania aktivít sledujúcich napĺňanie všeobecne prospešných cieľov formulovaných v jej štatúte, a to najmä na účely rozvoja a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a vzdelávania v oblasti duševnej kultúry. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania; tento súhlas je možné odvolať písomne.

Podľa § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplnením údajov uvedených v žiadosti udeľujete svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov neziskovej organizácii Svet Grálu, n.o., IČO: 35583223, sídlo: Hlavná 85, 040 01, Košice, na účely administrácie a zasielania informácií o aktuálnych podujatiach. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania; tento súhlas je možné odvolať písomne.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@svetgralu.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom on-line obchode!