V našom internetovom obchode ponúkame vybrané publikácie týkajúce sa odpovedí na základné otázky ľudského bytia, pričom hlavným dielom je kniha "Vo svetle Pravdy- Posolstvo Grálu" od Abd-ru-shina (Oskar Ernst Bernhadt, 1875-1941).

Spomínané publikácie predáva Nadácia Posolstva Grálu - "Stiftung Gralsbotschaft", ktorá je neziskovou organizáciou všeobecne prospešného charakteru. Založená bola v roku 1951 z podnetu pani Márie Bernhardt, vdove po autorovi Posolstva Grálu. V súčasnosti je toto dielo dostupné v mnohých jazykoch, prakticky vo všetkých krajinách sveta. K dispozícii máme aj mnohé ďalšie publikácie pridružené k hlavnému dielu "Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu".

Najdôležitejším cieľom našich publikácií je sprostredkúvať trvalé hodnoty a podnety k uvedomelému životu.

Prajeme Vám príjemné čítanie a veľa radosti pri hľadaní.